RMEs rapporter om nye oppgavevariabler

 • 19. mai 2022Kl. 10.00–11.00
 • Digitalt
 • Medlem: 1.000,- + mva Andre: 1.500,- + mva
 • Påmeldingsfrist Snarest

Hvert år analyseres nettselskapenes effektivitet og rangeres ut fra hvor mye ressurser de bruker på å bygge, drifte og vedlikeholde nettinfrastrukturen. Med utgangspunkt i analysen bestemmes nettselskapenes avkastning. Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) jobber med å forbedre analysen og ønsker innspill fra bransjen.

Energi Norge og Distriktsenergi arrangerer webinar om to nye rapporter som RME ber om kommentarer til. RME ønsker innspill til rapportene innen 1.6.2022.

RME har over flere år utforsket nye størrelser som kan brukes som oppgavevariabler i effektivitetsanalysen. Effektavstand er en sammensatt størrelse som beskriver hvor mye effekt nettselskapene skal levere, og hvor langt effekten må transporteres. Energiavstand har samme egenskap, men gjenspeiler hvor mye energi som skal fraktes over ulike avstander i en periode. RME holder også på å utvikle en variabel som skal beskrive nettselskapenes oppgave med å levere pålitelig strømforsyning til kundene.

Hva får du kunnskap om?

På webinaret blir det en grundig gjennomgang av rapportene og det blir god tid til spørsmål og kommentarer.

Hvem er det for?  

Nettsjefer, daglig ledere, fagansvarlige nettregulering, konsulenter og andre interesserte   

 

Program
Torsdag 19. mai
 • 10.00 - 10.05
  Innledning
  • Trond Svartsund
   Energi Norge
  • Arvid Bekjorden
   Distriksenergi
 • 10.05 - 10.15
  Rapportene om oppgavevariabler og veien videre
  • Lars Stemland Eide
   RME
 • 10.15 - 10.45
  Gjennomgang av rapportene og kommentarer
  • Stian Hackett
   Afry
 • 10.45 - 11.00
  Spørsmål & kommentarer
 • 11.00 - 11.05
  Oppsummering av avslutning
  • Arvid Bekjorden
   Distriktsenergi
  • Trond Svartsund
   Energi Norge

Faglig ansvarlig

Profilbilde Trond Svartsund. Foto

Praktiske opplysninger

Profilbilde Sissel J. Baastrup. Foto

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner og opptak fra webinaret vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Hvordan gjennomføres webinaret?
Våre webinarer er online seminarer som du kan delta på fra hvor som helst. Meld deg på og du vil motta en link dagen før sendestart. Underveis i sendingen har du mulighet til å stille spørsmål til foreleser via chat. Dersom tidspunktet ikke passer, meld deg på - og vi sender deg opptaket i etterkant. Opptaket vil være tilgjengelig én uke etter sending. 

Relaterte arrangement

 1. Nettilknytning og nettkostnader

  Størrelsen på investeringene i distribusjonsnettet avhenger ofte av bestillingene som kundene gjør. Har nettselskapene noen virkemidler for å begrense disse? Kan tilknytningsprosessen forbedres?