Nettkonferansen 2021

1.- 2. desember 2021, Clarion Hotel the Edge Tromsø

Program

 • 1. des 2021til 2. des 2021

Program dag 1 (1. desember)

09.00 - 09.30
Registering
09.30
Åpning av konferansen
Knut Kroepelien, Energi Norge
09.45 - 10.45
Sesjon 1: Økt elektrifisering krever raskere og mer effektiv utbygging av nettet.
Elektrifisering og næringsutvikling er avhengig av et godt utbygd strømnett. I dag tar det for lang tid å planlegge og konsesjonsbehandle nye nettanlegg. Hvorfor? Hva betyr dette for ny industri? Hvilke foreløpige tanker har Strømnettutvalget om fremtidig forbruksutvikling og planleggingen av nytt strømnett?
 • Introduksjon av sesjon
  • Mads Hadler
 • Hva er utfordringen og hvorfor haster det?
  • Kathrine Fog

   Norsk Hydro

 • Må konsesjonsprosesser ta så mye tid?
  • Inga Nordberg

   NVE

 • Løypemelding fra Nettutvalget
  • Nils Kristian Nakstad

   Enova

 • Panelsamtale
10.45 - 11.15
Pause hos utstillere
11.15 - 13.00
Sesjon 2: Økt elektrifisering krever raskere tilknytning
Nettselskapene ønsker å være mer proaktive, men opplever det mer vanskelig med dagens regulering. Raskere utvikling av nye tomter for industriutvikling krever endringer i regulering og planleggingsprosesser. Hvilken rolle kan SIVA ha i en slik utvikling? Hvordan jobber Statnett og bransjen forøvrig for å knytte flest mulig raskest mulig til nettet?
 • Introduksjon av sesjon
  • Mads Hadler
 • Statnetts tilnærming for raskere tilknytning
  • Anders Grønstvedt

   Statnett

 • Raskere tilknytning med SIVA?
  • Andreas Krüger Enge

   SIVA SF

 • Rask og effektiv tilknytning - sånn jobber vi
  • Kristin Rekdal

   Lyse Elnett

 • Bransjenorm for tilknytning
  • Jørgen Bjørndalen

   DNV

 • Harmonisering av avtaler - innspill fra nettselskap og entreprenører
  • Michael Lindstrøm

   Wikborg Rein

 • Sofaprat
13.00 - 14.00
Lunsj
14.00 - 15.05
Sesjon 3: Bærekraftig utvikling med kunden i sentrum
Økt elektrifisering bidrar i seg selv til en mer bærekraftig utvikling av samfunnet, og her spiller nettselskapene en sentral rolle. Samtidig vil trolig elektrifisering som klimatiltak kreve mer naturinngrep. Hvilke utfordringer står bransjen i, og hvordan jobber
 • Introduksjon av sesjon
  • Mads Hadler
 • Bransjen egen bærekraft - hva gjør vi?
  • Vegard Pettersen

   Energi Norge

 • Mot et mer bærekraftig samfunn – sammen!
  • Julien Moisan

   Arva

 • Hvordan jobber vi for å bli en kundenær organisasjon - og hvorfor er dette viktig?
  • Anne Sagstuen Nysæther

   Elvia

 • Nye tariffer og samspillet med kunden
  • Espen Lundeberg Pedersen

   Glitre Energi Nett

15.05 - 15.35
Pause hos utstillerne
15.35 - 17.00
Sesjon 4: Digitalisering og ny teknologi – smarte løsninger avhenger av mer enn data
Gode og tilstrekkelige data er viktig både for utviklingen av et mer effektivt energisystem og mer effektive interne systemer. Hastigheten på den teknologiske utviklingen i bransjen avhenger imidlertid også av selskapenes kultur. Uten forståelse og vilje internt til å ta i bruk nye løsninger, kan nettselskapene bli oppfattet som anakronistisk.
 • Introduksjon av sesjon
  • Mads Hadler
 • DIGIN - felles løft for digitalisering
  • Lars D. Berthinussen

   DIGIN, Energi Norge

 • Digitalisering i praksis
  • Inger Erikka Alsaker Lundetræ

   BKK Nett

 • Digitalisering handler også om kulturendring
  • Mona Askmann

   Norgesnett

 • Et skråblikk på dag 1
  • Mads Hadler
17.00
Avslutning faglig program dag 1
17.45 - 19.15
Omvisning på Macks Ølbryggeri (for påmeldte)
19.00
Aperitiff i utstillerområdet
19.30
Julebord på hotellet

Program dag 2 (2. desember)

09.00 - 10.25
Sesjon 5: Elektrifisering og lav nettleie - en gordisk knute?
Vi må uten tvil bygge nytt nett også fremover. Samtidig handler elektrifiseringen også om å utnytte det eksisterende nettet på best mulig måte i samarbeid med kunde, leverandører, marked og andre energisystem.
 • Introduksjon av sesjon
  • Kristin H. Lind

   Energi Norge

 • Elektrifisering og lav nettleie – hvilket sverd kan i dag løse den gordiske knuten?
  • Eirin Kjølstad

   Arva

 • Alternative forretningsmodeller for fleksibilitet - for bedre utnyttelse av strømnettet
  • Hanne Sæle

   Sintef Energi

 • Sammen om smart billading?
  • Marius Dolven

   Skagerak Energi

 • Dagens energisamspill mellom fjernvarmesystemet og strømnettet og muligheter for optimalisering
  • Charlotte Tiller

   Kvitebjørn Varme

 • Panelsamtale
  • Hvordan klarer vi sammen å sørge for nok nettkapasitet raskt nok uten at nettleien blir for høy?
10.25 - 10.55
Pause med besøk hos utstillere
10.55 - 11.50
Sesjon 6: HMS - en viktig del av bedriftskulturen
"I Fornybar skal det være trygt å jobbe. Alle skal komme glade og friske hjem". Dette er visjonen vi jobber for. Hvordan jobbes det med HMS i de ulike nettselskapene, og hva skal til for å bygge en god sikkerhetskultur?
 • Introduksjon av sesjon
  • Kristin Reitan

   Energi Norge

 • Hvordan bygge en god sikkerhetskultur
  • Kristin Reitan

   Energi Norge

 • HMS må jobbes med hver eneste dag
  • Bjørn Tore Spilde

   Lede

 • En reise fra tysting til læring
  • Halvard Pettersen

   Vesterålskraft Nett

11.50 - 12.20
Pause hos utstillerne
12.20 - 13.00
Sesjon 7: Regulering er en viktig pådriver i utviklingen
RME har de senere år lagt bedre til rette for utvikling gjennom dispensasjoner, pilotprosjekt og kunnskapsdeling. Samtidig er det viktig at RME gjennom reguleringen skaper gode incentiver tilpasset den utviklingen vi ser for oss. Hva tenker RME om fremtidig regulering og hvilke tanker har selskapene om hva som må på plass for å holde tritt med elektrifiseringen?
 • Introduksjon av sesjon
  • Trond Svartsund

   Energi Norge

 • RMEs arbeid med reguleringen - hva kan vi forvente?
  • Roar Amundsveen

   RME

 • Vil reguleringen levere effektiv elektrifisering?
  • Atle Isaksen

   BKK Nett

 • Reguleringen og elektrifisering?
  • Astrid M Hilde

   Agder Energi Nett

13.00
Lunsj