Nettkonferansen 2021

1.- 2. desember 2021, Clarion Hotel the Edge Tromsø

Elektrifisering krever samhandling!

Elektrifisering og et godt strømnett er svært viktig for å lykkes med å nå både klima- og verdiskapingsmål. Skal vi klare å nå målene, er vi avhengig av at problemstillinger og løsninger løftes opp på et helhetlig nivå hvor alle involverte aktører drar i samme retning.  

Nettkonferansen er en arena for for kompetanse- og nettverksbygging for ledere, planleggere, driftssjefer, nettsjefer og fagansvarlige i nettselskap. De som prosjekterer, arbeider med drift og vedlikehold, rammebetingelser, IT og/eller kunderelasjoner, konsulenter og leverandører. 


Meld deg på før 22. oktober og få Early Bird priser! 

Profesjonelle arrangement er ikke berørt av smittetiltakene som nylig ble innført i Tromsø

Vi gjennomfører årets Nettkonferanse som planlagt, og legger til rette for gode smittevernsrutiner i samarbeid med Clarion Hotel the Edge. 
For mer informasjon om innførte smittetiltak i Tromsø i perioden 10. til 30. november, se her. 

Du m√łter blant andre disse

Digital tilgang til Nettkonferansen 2021

Vi tilrettelegger for at du som ikke ønsker eller kan møte fysisk, også skal få med deg årets Nettkonferanse. Som digital deltaker vil du kunne følge konferansen via live streaming, samt få tilgang til opptak av samtlige foredrag etter konferanseslutt. På denne måten kan du se årets Nettkonferanse hvor du vil, når du vil. Tilgangen varer i 30 dager.

Les mer om digital deltakelse her. 

 

Arrangementet begynner om

  • 0dag
  • 0time
  • 0minutt

Praktiske opplysninger

Profilbilde Mimi Hermansen.