Fiskesymposium

 • 25. mar 2021Kl. 10.00–14.00
 • Digitalt
 • Alle 1250,- + mva
 • Påmeldingsfrist Snarest

Velkommen til årets Fiskesymposium – en digital arena der fagekspertise og brukere møtes for gode faglige bidrag og diskusjoner.

©AllCanadaPhotos.com.

Symposiummet tar opp de mest dagsaktuelle tema innenfor forskning på, anvendelse og forvaltning av, ny miljøkunnskap i vassdrag med fokus spesielt rettet mot fisk og vannkraft. Dette er et viktig arrangement for alle som bidrar til bedre kunnskap og er interessert i å bruke resultatene innenfor et fagfelt der Norge ligger langt framme i verdenssammenheng.

Hva får du kunnskap om:
 • Siste nytt innen forskning på fiskevandring, gassovermetning og automatisk gjenkjenning av fisk
 • Fiskevandring og utbygging i et vernet vassdrag, smoltvandring i Vosso 
 • Gode miljøløsninger i et stort opprustings- og utvidelsesprosjekt og hvordan regulanter følger opp miljømålene i vannforvaltningsplanene
 • Strategier for bevaring av storørret
 • Forvaltningens vurdering av hvor bærekraftig norsk vannkraft er

Vi har 10 studentplasser, er du student og interessert i å delta ta kontakt med oss.

Hvem er det for?

Webinaret er for alle som arbeider med vassdragsmiljø og vannkraft i kommuner og annen forvaltning, i kraftselskap, hos konsulenter og i organisasjoner

Hvordan gjennomføres webinaret?

Våre webinarer er online seminarer du kan delta på fra hvor som helst. Meld deg på og du vil motta en link dagen før sendestart. Underveis i sendingen har du mulighet til å stille spørsmål til foreleser via chat. Dersom tidspunktet ikke passer, meld deg på - og vi sender deg opptaket i etterkant. Opptaket vil være tilgjengelig én uke etter sending. 

Vi gjør oppmerksom på at påmeldingen til arrangementet er personlig. Lenke til digital plattform skal ikke deles med andre. Ser man sendingen sammen med kollegaer på en storskjerm må alle deltakere registreres. Ved å delta på dette digitale arrangementet godtar du at det blir gjort opptak som distribueres til deltakere i etterkant. 

 

Program

Torsdag 25. mars
Digitalt
 • 10.00 - 12.35
  SESJON 1
 • 10.00 - 10.05
  Velkommen
  • Vegard Pettersen
   Energi Norge
 • 10.05 - 10.25
  Nedvandring av fisk forbi store kraftverksinntak – på vei mot gode løsninger
  • Fra SafePass til FishPath
  • Torbjørn Forseth
   NINA
 • 10.25 - 10.45
  Sikker toveis fiskevandring forbi Palmafossen Kraftverk -utbygging i vernet laksevassdrag
  • Yngve Tranøy
   Voss Energi
 • 10.45 - 11.05
  Nytt om gassovermentning
  • Forskningsaktivitet
  • Status
  • Løsninger
  • Analyse: Risiko for gassovermetning i norsk vannkraft
  • Ulrich Pulg
   NORCE
 • 11.05 - 11.25
  Forstyrrer utløpet av Evanger kraftverk smoltens vandring i Vosso?
  • Sissel Mykletun
   BKK
  • Knut Wiik Vollset
   NORCE
 • 11.25 - 11.45
  Automatisk gjenkjenning av fisk
  • nye metoder for registrering
  • Marius Pedersen
   NTNU
 • 11.45 - 12.35
  Lunsj
 • 12.35 - 14.00
  SESJON 2 - MILJØ
 • 12.35 - 12.55
  Kraft og laks i Røssåga
  • Miljøløsninger i et OU-prosjekt
  • Øyvind Kanstad Hanssen
   Ferskvannbiologen
 • 12.55 - 13.15
  Storørretutvalget
  • Strategier for bevaring
  • John Anton Gladsø
   Vestland Fylkeskommune
 • 13.15 - 13.35
  En regulants arbeid med å nå miljømål i vannforvaltningsplanen
  • Trond Taugbøl
   Hafslund Eco
 • 13.35 - 13.45
  Hvor bærekraftig er norsk vannkraft og hvordan skal ulike hensyn balanseres?
  • Anders Iversen
   Miljødirektoratet
 • 13.45 - 13.55
  Hvor bærekraftig er norsk vannkraft og hvordan skal ulike hensyn balanseres?
  • Carsten Jensen
   NVE
 • 13.55 - 14.00
  Avslutning
  • Vegard Pettersen
   Energi Norge
Du møter blant andre disse:
 • John A. Gladsø
 • Seniorrådgiver ved Seksjon for naturressursar, landbruk og reiseliv Avdeling for innovasjon og næringsutvikling i Vestland Fylkeskommune

John arbeider for Vestland fylkeskommune med å skrive forvaltningsplan og tiltaksprogram etter vannforskriften. Frem til høsten 2020 jobbet han for Fylkesmannen i Vestland, nå Statsforvalteren, med fiske- og vassdragsforvaltning. I 2019-2020 ledet han et utvalg opprettet av Miljødirektoratet som hadde til oppgave å utarbeide en strategi for bevaring og utvikling av bestandene av storørret i Norge. På Fiskesymposiet vil han presentere utvalget og resultatene de kom frem til. Videre vil han orientere om hva Miljødirektoratet har anbefalt Klima- og miljødepartementet å gå videre med.

 • Trond Taugbøl
 • Seniorrådgiver i Avdeling for vassdragsforvaltning, Hafslund Eco Vannkraft

Trond jobber med konsesjon og miljøsaker, og særlig med Vanndirektivet og fiskefaglige problemstillinger. Han har arbeidet i vannkraftbransjen siden 2005, og har tidligere erfaring fra Fylkesmannen, Østlandsforskning og Norsk institutt for Naturforskning.

På fiskesymposiet skal han snakke om hvordan Hafslund Eco Vannkraft arbeider for å nå miljømålene i vannforvaltningsplanen.

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Praktiske opplysninger

Profilbilde Mimi Hermansen.

Faglige spørsmål

Profilbilde Vegard Pettersen

Relaterte arrangement