Integrering av batteri i distribusjonsnettet

 • 27. okt 2020Kl. 09.00–13.30
 • Digitalt
 • Medlem: 3.500 + mva Andre: 4.500 + mva
 • Påmeldingsfrist Snarest

Veileder for integrering av batteri i distribusjonsnettet er et svært viktig redskap for alle aktører som vurderer anskaffelse av batteri for ulike formål, tilknyttet distribusjonsnettet.

 

Batteri SELAB Skagerak Energi

Batteri SELAB, Foto: Skagerak Energi.

Batterier kan yte tjenester for mange aktører, deriblant nettjenester for nettselskap. Det er imidlertid et behov for informasjon om hvordan batterisystem bør planlegges og driftes, for å gi mest mulig nytte for nettselskapet. Veilederen som er utviklet i Skagerak Netts innovasjonsprosjekt IntegER med støtte fra Norges forskningsråd, inneholder informasjon om komponenter som inngår i et batterisystem, hvilke tjenester et batterisystem kan brukes til, forslag til fremgangsmåte for bestilling av batterisystem, hvordan batterisystem kan vurderes i nettplanleggingen, samt eksempler på kost/nytte-vurderinger. Veilederen har også verdifulle erfaringer fra prosjektpartnerne som har installert batterisystem. Den er i så måte et viktig bidrag for å redusere risiko i bruk av batterisystemer, og søker å videreformidle kunnskap fra eksisterende batteriinstallasjoner til nettselskap som ønsker å inkludere batteri som et alternativ til nettinvestering.

Hva får du innsikt i?
 • Hva du teknisk kan forvente av et batterisystem og dets bruksområder
 • Regulatoriske føringer
 • Planlegging og drift av batterisystem
 • Kost/nytte - beregninger
 • Erfaringer fra ulike demoer med batterisystem
Hvem er det for? 

Nettplanleggere, konsulenter, næringsvirksomhet med høyt effektuttak og batterileverandører.

Hvordan gjennomføres webinaret?

Våre webinarer er online seminarer du kan delta på fra hvor som helst. Meld deg på og du vil motta en link dagen før sendestart. Underveis i sendingen har du mulighet til å stille spørsmål til foreleser via chat. Dersom tidspunktet ikke passer, meld deg på - og vi sender deg opptaket i etterkant. Opptaket vil være tilgjengelig én uke etter sending. 

Program

Tirsdag 27. oktober
 • 09.00 - 10.05
  Batterisystemer og bruksområder
 • 09.00 - 09.05
  Velkommen og praktisk informasjon
  • Ketil Sagen
   Energi Norge
 • 09.05 - 09.15
  Batteriteknologi, levetid og sikkerhet
  • Kjersti Berg
   SINTEF Energi
 • 09.15 - 09.30
  Bruksområder for batterisystem
  • Kjell Sand
   NTNU
 • 09.30 - 09.40
  Regulatoriske føringer
  • Bjørnar Fladen
   NVE-RME
 • 09.40 - 09.55
  Hvilket bruksområde er mest aktuelt?

  Online mentometer og diskusjon

 • 09.55 - 10.05
  Pause
 • 10.05 - 12.00
  Batterisystemer i nettplanlegging
 • 10.05 - 10.15
  Batterier i nettplanlegging - innledning
  • Kjell Sand
   NTNU
 • 10.15 - 10.25
  Tekniske analyser
  • Kjersti Berg
   SINTEF Energi
 • 10.25 - 10.45
  Eksempler på kost/nytte-beregninger
  • Kjell Sand
   NTNU
 • 10.45 - 11.00
  Hvilken barriere i nettplanlegging er størst?

  Online mentometer og diskusjon

 • 11.00 - 12.00
  Pause for ettertanke og lunsj
 • 12.00 - 13.30
  Demonstrasjoner med resultater
 • 12.00 - 12.05
  Koordinert demonstrasjon er smart - vi viser hvorfor
  • Kjersti Berg
   SINTEF Energi
 • 12.05 - 12.15
  Demo Sparbu - fasebalansering og peak shaving i svakt nett
  • Andreas Hammer
   Tensio TN
 • 12.15 - 12.25
  Demo Mysen - spenningsregulering ved utfordrende elektriske apparater i svakt nett
  • Robert Seguin
   Elvia
 • 12.25 - 12.35
  Demo Skarpnes - batteri som tjeneste for plusskunde og nettselskap
  • Kjersti Berg
   SINTEF Energi
 • 12.35 - 12.45
  Pause
 • 12.45 - 12.55
  Demo Evenstad-mikronett og Vehicle-to-grid
  • Eirill Mehammer
   SINTEF Energi
 • 12.55 - 13.10
  Demo Skagerak EnergiLab - erfaring med anskaffelse og drift
  • Signe Marie Oland + innkjøper
   Skagerak Nett
 • 13.10 - 13.25
  Online Quiz
 • 13.25 - 13.30
  Oppsummering
  • Ketil Sagen
   Energi Norge

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. Ønskes overnatting ifm arrangementet bookes dette av den enkelte deltaker direkte med hotellet. Energi Norges rabattavtale kan benyttes.

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Faglige spørsmål

Relaterte arrangement