Kraftverkshydrologi og miljøforhold 2020

 • 17. nov 2020Kl. 09.00–15.30
 • Digitalt
 • Medlem: 4.500,- + mva Andre: 5.500,- + mva
 • Påmeldingsfrist Snarest

Et dagsaktuelt seminar med fokus på alle aspekter av vassdragsdrift. Seminaret gjennomføres i år som et webinar.

Velkommen til Kraftverkshydrologi og miljøforhold, et dagsaktuelt seminar med fokus på alle aspekter av vassdragsdrift. Seminaret gjennomføres i år som et webinar.

Seminaret samler faggrupper som arbeider med relevante temaer for å sikre en helhetlig forvaltning av våre vassdrag. Vi vil dra nytte av erfaringer fra de store miljøene rundt produksjonsplanlegging, vassdragsmiljø, hydrologi og hydraulikk. Flere av faggruppene arbeider allerede sammen, og vi ønsker å skape en møteplass hvor løsninger i grenseland mellom de tradisjonelle fagdisipliner kan presenteres for et bredere publikum. Vi vil gjennomgå forskningsresultater, nye metoder, verktøy og forvaltningspraksis samt ulike tiltak som er implementert.

Thomas Væringstad fra NVE vil fortelle om NEVINA; et nyttig og kraftig verktøy for hydrologer. Nå er løsningen oppgradert med blant annet nye flomindekser, og ny nedbør-avløpsmodell. Les mer her

Målgruppe:

Forvaltningen på alle nivåer, rådgivere, bransje og forskningsmiljøer.

Seminaret arrangeres i samarbeid med:

#005

 

Forskningsprosjektet Sumvirkninger vil gi gode kunnskapsgrunnlag for blant annet vilkårsrevisjoner. Hør Halvor Halvorsen i E-CO Hafslund fortelle om dette:

Ulrich Pulg snakker om hvordan litt grus kan øke reproduksjon av sjøaure og laks. Her er en liten film som viser resultatene fra det arbeidet som er gjort

Program

Program Webinar tirsdag 17. november
 • 09.00 - 12.40
  Sesjon 1: Hydrologi
 • 09.00 - 09.10
  Åpning
  • Energi Norge /Hydrologirådet
 • 09.10 - 09.30
  Avrenningskart - status for arbeidet
  • Stein Beldring
   NVE
 • 09.30 - 09.50
  Ny Nevina, gjennomgang av ny funksjonalitet
  • Thomas Væringstad
   NVE
 • 09.50 - 10.05
  Pause
 • 10.05 - 10.25
  Flomportalen – for deg som er interessert i flomberegninger
  • Per Alve Glad
   NVE
 • 10.25 - 10.45
  Evaluation of RadPro products for short-term inflow forecasting
  • Yisak Abdella
   Statkraft
 • 10.45 - 11.00
  Pause
 • 11.00 - 11.20
  Dokumenterte forbedringer i DDD modellen, regionalisering, timeskjøring på småfelt, og samarbeid med NTNU
  • Thomas Skaugen
   NVE
 • 11.20 - 11.40
  Hvordan bruke kunstig intelligens til snømåling?
  • Eirik Malnes
   NORCE Norwegian Research Centre
 • 11.40 - 13.00
  Lunsj
 • 13.00 - 15.30
  Sesjon 2: Miljø
 • 13.00 - 13.20
  Revisjoner og Vanndirektiv
  • Oda Bjerke
   NVE
 • 13.20 - 13.40
  Sumvirkninger - nytt forskningsprosjekt
  • Ingeborg Gråbak
   SINTEF
 • 13.40 - 13.55
  Pause
 • 13.55 - 14.15
  Kobling mellom Vann-Nett og andre databaser. - Varierende vannstand nedstrøms kraftverk. Brukes dataene effektivt?
  • Jo Halvard Halleraker
   MDIR
 • 14.15 - 14.35
  Ny veileder for minstevannsføring
  • Sigrunn Birkeland Rawcliffe
   NVE
 • 14.35 - 14.50
  Pause
 • 14.50 - 15.10
  Tiltakspakker for miljøtiltak i regulerte vassdrag
  • Ulrich Pulg
   NORCE
 • 15.10 - 15.30
  Terskler i innlandsvassdrag – viktige funksjonskrav og mulige løsninger basert på studiene i Nea
  • Torbjørn Forseth
   NINA
 • 15.30 - 15.30
  Slutt

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter.

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post sammen med evaluering i etterkant av arrangementet. Vi gjør oppmerksom på at deltakere som har meldt seg av EnergiAkademiets nyhetsbrev ikke vil motta denne mailen. Hvis ønskelig er du velkommen til å melde deg på våre nyhetsbrev igjen. Du vil da motta aktuell informasjon innen ditt fagområde, klikk her for påmelding

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette begivenheter.

Praktiske opplysninger

Profilbilde Mimi Hermansen.

Faglig ansvarlige

Anne Marit Håstein Ruud. Foto

Relaterte arrangement