Smartgridkonferansen 2020

8. september 2020, digitalt arrangement

Program

Tirsdag 8. september

09.00 - 09.40
Sesjon 1: Elektrifisering som klimatiltak – blir vi smarte tids nok?
Ordstyrer: Kristin H. Lind, Energi Norge
 • Innledning av ordstyrer
  • Kristin Lind

   Direktør Nett, Kraftsystem og Entreprenør
   Energi Norge

 • Klimamålene for 2030 – hvor står vi?
  • Kristian Blindheim

   Prosjektleder Fullelektrisk
   Energi Norge

 • Hvilke konsekvenser får elektrifiseringen for kraftnettet?
  • Gerd Kjølle

   Senterleder
   FME CINELDI

 • Løsningene er velkjente – deres styrke og svakheter
  • Ove Flataker

   Direktør RME
   NVE

 • Paneldebatt

  Evner vi å utnytte løsningene tidsnok ift. målene for 2030? Hvordan? 

  • Kristian Blindheim
  • Gerd Kjølle
  • Ove Flataker
 • Pause - 5 minutter
09.40 - 10.25
Sesjon 2: Aktive kunder og fleksibilitet​
Ordstyrer: Ulf Møller, Energi Norge
 • Innledning av ordstyrer
  • Ulf Møller

   Seniorrådgiver
   Energi Norge

 • Hva er verdien av kundenes fleksibilitet?​
  • Anne Sagstuen Nysæther

   Direktør for Nettstrategi
   Elvia

 • Fleksibilitet til kundens beste eller fellesskapets beste?​
  • Ola Hendseth

   Senior business developer 
   Kongsberg Digital

 • Fleksibilitetsmarked – demo Norflex
  • Geir Magne Abusdal

   Systemansvarlig Prosesskontroll
   Agder Energi Nett

 • Paneldebatt

  Er sluttbrukerfleksibilitet realistisk som alternativ til nettforsterkning innen nettselskapene får kapasitetsutfordringer?

  Hvilke virkemidler må i så fall iverksettes? 

  • Anne Sagstuen Nysæther
  • Magnus Korpås

   Leder for fleksibilitetsressurser i kraftsystemet
   FME CINELDI

  • Robin Tomren

   Konserndirektør teknisk maritim drift
   Color Line Marine

 • Pause - 5 minutter
10.25 - 11.20
Sesjon 3: Digitalisering – verdien av data​
Ordstyrer: Torgeir Brovold, Leder for energisektoren, Cognizant
 • Innledning av ordstyrer
  • Torgeir Brovold

   Leder for energisektoren
   Cognizant

 • Kvaliteten på våre eksisterende data hemmer oss ikke
  • Stein Blindheim

   IT-sjef, Mørenett

 • Potensialet i maskinlæring med dagens data
  • Tilstandsvurdering av trestolper
       
  • Mer effektiv selskapsdrift med bruk av AMS-data
  • Sondre Nærland

   Forretningsutvikler
   Birdsview

  • Espen Kåsin

   Vice President Energy
   Rejlers Embriq AS

 • Paneldebatt

  Hvor stort er egentlig nyttepotensialet i digitalisering for nettselskap?

  Er det noen generelle «lavt hengende frukter» man kan starte med? 

  • Espen Kåsin
  • Lars Berthinussen

   Programleder for fornybarnæringens digitaliseringsprogram DIGIN
   Energi Norge

  • TBA

   Mørenett

 • Pause - 20 minutter
11.20 - 12.05
Sesjon 4: Nettutvikling og nettdrift i endring-alternativer til nett​
Ordstyrer: Åshild Vatne, Rådgiver FoU og Smartgrid, Elvia
 • Innledning av ordstyrer
  • Åshild Vatne

   Rådgiver FoU og Smartgrid
   Elvia

 • Morgendagens nett må planlegges i dag – hva er behovene og barrierene?​
  • Stig Simonsen

   Prosjekteier
   Skagerak Nett

 • Er digital tvilling fremtiden for nett- og driftsplanlegging?
  • Lasse Jamt

   Vice President Renewables & Utilities
   Kongsberg Digital

 • Fra AMS-timeverdier til minuttverdier – bedre bilde av nettpåvirkning? ​
  • Aurora Flataker

   Master of Science
   SINTEF Energi

 • Paneldebatt

  Er det beste det godes fiende-ingen investerer fordi «det beste» fortsatt ikke er kjent? 

  Er det behov for en felles overodnet kravspesifikasjon a-la AMS og FASIT?

  • Stig Simonsen
  • Lasse Jamt
  • Iver B. Sperstad

   Aktivitetsleder for planleggingsmetodikk for fremtidens distribusjonsnett
   SINTEF Energi

 • Pause - 5 minutter
12.00 - 12.40
Sesjon 5: Fullskala demoer fasiliterer framtidens energisystem
Ordstyrer: Christina Wolan, Innovation Manager, Norwegian Smartgrid Center
 • Innledning av ordstyrer
  • Christina Wolan

   Innovation Manager
   Norwegian Smartgrid Center

 • Enovas program for storskala demonstrasjon av fremtidens energisystem
  • Thomas Berg

   Seniorrådgiver Energisystem
   Enova

 • Proaktiv driftssimulering for fremtidens DSO’er – fra pilotering til bruk på nettsentralen​
  • Sjur Messel Nafstad

   Solution Manager
   Powel AS

 • Paneldebatt

  Er et demoprosjekt til nytte for andre enn deltakerne?

  Vil pilotprosjekter gi universelle og skalerbare resultater?

  • Thomas Berg
  • Per Arne Vada

   Prosjektleder Beste Praksis
   Energi Norge

  • Maren Istad

   Koordinator for pilotprosjekter
   FME 
   CINEDI

 • Oppsummering
12.50 - 13.50
Live workshop med foredragsholdere og sponsorer
Digitale møterom