Smartgridkonferansen 2020

8. september 2020, digitalt arrangement

Et knippe av årets foredragsholdere