Kristofer Ryde / Lyse.
Kristofer Ryde / Lyse.

Innovasjon og forskning

Forskningssøknad: DiVe - Digitalisert vedlikeholdssystem for kraftkabler i et fremtidig pålitelig distribusjonsnett

Om prosjektet:

Digitalisert vedlikeholdssystem for kraftkabler i distribusjonsnettet 

Kabelanlegg utgjør bare drøyt 5 prosent av dagens norske distribusjonsnett. Med Stortingets vedtatte kabelpoicy er det grunn til å anta at denne andelen vil øke med nettinvesteringer fremover. SINTEF Energi anslår at det kreves investert mer enn 30 milliarder kroner i nyinstallasjoner samt utskiftninger i kabelparken for å sikre et fremtidig pålitelig og robust norsk kabelnett. Et økonomisk bærekraftig utskiftningsprogram krever et sikkert tilstandsestimat. Prosjektet vil utvikle en ny og pålitelig tilstandskontrollbasert metodikk for distribusjonskabler basert på et system for digitalt assistert beslutningsstøtte.