Fornybarprisen

Prisen tildeles fire ganger i året til bedrifter eller prosjekter som har gjort en innsats utenom det vanlige for å fremme elektrifisering eller annen bruk av fornybar energi. Enten ved selv å utvikle utslippsfrie energiløsninger, eller ved å ta i bruk slike løsninger på en måte som bidrar til å redusere klimagassutslipp.

Noen må gå foran

«Det viktige er å ikke kjøre gammelt “ræl” som forurenser mer enn det nyeste i markedet. Man må ofre litt for en sak man tror på».

Adrian Hopkinson Dahl, prosjektleder i BK-Anlegg – Fornybarprisvinner

Vinnere av Fornybarprisen

Disse sektorene er med i konkurransen

Industri

Alle næringer som driver med industriell produksjon. Alt fra bergverksdrift og metallproduksjon til næringsmidler, møbler og elektroniske produkter.

Transport

Næringer som bedriver transport til lands, til havs og i lufta.

Primærnæring

Her inngår jordbruk, jakt og viltstell, skogbruk, fiske og fangst og akvakultur.

Bygg og anlegg

All virksomhet som direkte er knyttet til oppføring, ombygging, reparasjon, vedlikehold og rivning av bygninger samt bygging og reparasjon av anlegg.

Tjenesteyting

Alt av offentlig og privat tjenesteyting, og «resterende» næringene som ikke passer inn i de andre kategoriene.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: