Fornybarprisen

Prisen tildeles fire ganger i året til bedrifter eller prosjekter som har gjort en innsats utenom det vanlige for å fremme elektrifisering eller annen bruk av fornybar energi. Enten ved selv å utvikle utslippsfrie energiløsninger, eller ved å ta i bruk slike løsninger på en måte som bidrar til å redusere klimagassutslipp.

Noen må gå foran

«Det viktige er å ikke kjøre gammelt “ræl” som forurenser mer enn det nyeste i markedet. Man må ofre litt for en sak man tror på».

Adrian Hopkinson Dahl, prosjektleder i BK-Anlegg – Fornybarprisvinner

Vinnere av Fornybarprisen

  1. Fornybarprisen til Heimdall Power

    Heimdall Power bidrar til å bringe det norske kraftnettet, som var designet for 100 år siden, inn i et nytt århundre med oppfinnelsen Neuron, som gjør det mulig å øke kapasiteten i nettet betydelig. Den norske startup-bedriften har fått Fornybarprisen av Energi Norge.

  2. Fornybarprisen til Gyproc i Fredrikstad

    Gipsplateprodusenten Gyproc har redusert klimagassutslippene fra sin fabrikk i Fredrikstad med 23.000 tonn i året ved å fase ut fossil gass i produksjonen og erstatte den med fornybar kraft. Da selskapet mottok Fornybarprisen, fikk de også en klar utfordring fra juryleder Kristin Halvorsen.

  3. Fornybarpris til nytt energibygg i verdensklasse

    Ambisjonen til Norsk Kylling AS har vært å bygge verdens mest energismarte produksjonsanlegg. Under åpningen av fabrikken i går, fikk adm.direktør Kjell Stokbakken og Ole Robert Reitan i REMA Fornybarprisen av Energi Norge.

Disse sektorene er med i konkurransen

Industri

Alle næringer som driver med industriell produksjon. Alt fra bergverksdrift og metallproduksjon til næringsmidler, møbler og elektroniske produkter.

Transport

Næringer som bedriver transport til lands, til havs og i lufta.

Primærnæring

Her inngår jordbruk, jakt og viltstell, skogbruk, fiske og fangst og akvakultur.

Bygg og anlegg

All virksomhet som direkte er knyttet til oppføring, ombygging, reparasjon, vedlikehold og rivning av bygninger samt bygging og reparasjon av anlegg.

Tjenesteyting

Alt av offentlig og privat tjenesteyting, og «resterende» næringene som ikke passer inn i de andre kategoriene.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

 

Profilbilde Sezer Subasi. Foto