Publisert

Bransjeveileder for HMS-statistikk - Sikker innrapportering

All innrapportering av HMS-statistikk i kraftnæringen skal skje i henhold til samme veileder for å sikre identisk statistikkføring av nøkkeltall for helse, miljø og sikkerhet, og sammenligningsgrunnlag for egen og andre næringer.

Felles metode for innrapportering er særlig viktig for den årlige benchmarkingundersøkelsen som gjennomføres av TNS Gallup på vegne av Energi Norge hver vår. Rapporten er basert på input fra virksomhetene og viser HMS-trendene i næringen. Mange medlemsbedrifter benytter statistikken til å vurdere situasjonen i egen virksomhet opp mot næringen.

Veilederen er utarbeidet i tråd med bransjemålet og sikkerhetsstandarden for HMS. Bransjemålet skal evalueres gjennom benchmarkingsundersøkelsen og rapporteres tilbake til styret i Energi Norge.

Definisjonene i veilederen er i samsvar med de som benyttes innen andre næringer slik at det er mulig å sammenligne på tvers av næringene.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: