Foreslår tiltak for bedre vindkraftprosesser

Nyhet, Fornybar produksjon

Publisert

Trafobygget til Kjøllefjord vindpark

NVE har gjennomført et internt arbeid med å gjennomgå konsesjonssystemet for vindkraft. Forbedringstiltakene er sendt til Olje- og energidepartementet. Foto: Statkraft.

NVE foreslår flere tiltak som skal gjøre prosessen rundt vindkraft på land bedre. Energi Norge mener raskere konsesjonsprosesser, større lokal medvirkning og mer forutsigbare inntekter til kommunen vil virke positivt.

Denne uken varslet Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) at de har gjennomført et internt arbeid med å gå gjennom konsesjonssystemet for vindkraft. Vurderingene av tiltak for forbedringer er samlet i en rapport som nå er sendt til Olje- og energidepartementet.

– Vi foreslår blant annet å sette en grense for turbinhøyde i konsesjonen. Vi foreslår også å legge om til regionale konsesjonsrunder, der fylkene får en tydeligere rolle enn i dag, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund i en pressemelding.

Energi Norge har vært tydelig på at dagens konsesjonsprosess for vindkraft både er omfattende og grundig, men at det er potensiale for mer effektive prosesser.

– Når det gjelder forslaget om regionale konsesjonsrunder, er det viktig at NVE fortsatt bidrar med sin kompetanse på behandling av konsesjonssaker. Da sikrer vi like spilleregler og høyt faglig nivå i prosessene. Det må fortsatt være mulig å søke konsesjon over hele landet, samtidig som man tar hensyn til det solide kunnskapsgrunnlaget som er utarbeidet, sier næringspolitisk rådgiver Solgun Furnes i Energi Norge.

NVEs nasjonale ramme for vindkraft skapte et høyt konfliktnivå og regjeringen bestemte seg for å skrinlegge rammen.

– Vi tror generelt at raskere konsesjonsprosesser, større lokal medvirkning og mer forutsigbare inntekter til kommunen vil bidra til lavere konfliktnivå, avslutter Furnes.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: