Artikkelarkiv

Vis filtrering

228 resultater

Type artikkel
Velg område
228 resultater funnet med valgt filtrering.
  1. Presisering om strømselskaper

    Fornybar Norge ønsker at det stilles strengere krav til strømleverandørene, men har som organisasjon ingen formening om hvor mange leverandører vi trenger i det norske markedet.

  2. EU vil legge bedre til rette for fastprisavtaler for strøm

    14. mars lanserte EU kommisjonen sitt forslag om reform av EUs kraftmarkedsdesign. I lovforslaget understrekes viktigheten av å bevare dagens markedsmekanisme og effektiv kraftutveksling. Samtidig foreslår Kommisjonen tiltak for å legge til rette for mer langsiktige fastprisavtaler og bedre beskyttelse av forbrukere. Regelverket er EØS-relevant.

  3. EU har lansert ny plan for grønn industrivekst

    EUs Green Deal Industrial plan er en handlingsplan for å massivt styrke Europas teknologiske utvikling og produsering av utslippsfrie produkter det neste tiåret. I tillegg til å nå EUs klimamål og kutte avhengigheten av russisk gass er tiltaket et svar på USAs massive subsidieringspakke IRA.