Vil du bidra til programmet?

Vi vil gjerne høre fra deg som sitter på nyttig kunnskap om kraftproduksjon. Vannkraft er i fokus med dam, vannvei, turbin, generator, drift- og prosjekterfaringer. Det er også aktuelt med foredrag knyttet til havvind, landvind, sol, hydrogen, kjernekraft, batteri, samspill i energisystemet, sameksistens og rammevilkår.

Kraftproduksjon og alt som setter rammene for denne er sentralt for et mer fornybart energisystem. Hensyn til natur, areal, klima og folk er avgjørende. Samspill i kraftnettet med vannkraftproduksjon, distribuert uregulerbar produksjon, fjernvarme, hydrogen, batteri og annen energilagring blir stadig viktigere. Innovativ bruk av digitalisering og AI verktøy kan gi ny verdiskapning. Samtidig har inntekt- og kostnadssiden endret risikoprofil – mens skatter og avgifter heller ikke ligger fast. Og inn kommer nye tanker om kjernekraft, rammevilkår fra EU, eksterne drivere og markedsmekanismer. Hvilke skritt bør gås i 2024 – i hvilken retning - for å nå grønn, sikker energiforsyning og bedre klimautvikling?

Vi vil gjerne høre dine synspunkter. Har du for eksempel:

• Nylig løst en utfordring dere har slitt med i lengre tid?  
• Tatt i bruk nye forskingsresultater eller innovert og oppnådd positive gevinster?  
• Avverget en potensielt kritisk situasjon ved hjelp av ny instrumentering eller godt vedlikehold?  
• Ønske om å dele og diskutere erfaringer eller spørsmål om teknikk eller vilkår for kraftproduksjon

Vi ser frem til å motta ditt bidrag innen 21. september 2023.

Vi ønsker å få fram mangfoldet som finnes i fornybarnæringen, og arbeider for å ha flere kvinnelige og unge foredragsholdere på PTK. Vi oppfordrer til at du bidrar med dette ved innsendelse av ditt forslag.

Se informasjonen vi trenger i skjemaet her.