VTF Temadag - Flom og flomhåndtering

Velkommen til Vassdragsteknisk Forums årlige temadag. Vi vil denne gangen belyse tema flom og flomhåndtering med utgangspunkt i praktiske erfaringer fra flommer i nyere tid. Fagdagen arrangeres i samarbeid med dameierne.

Flom ved Nomeland. Foto

Foto: Agder Energi

På Fagdag flom og flomhåndtering vil du få høre interessante presentasjoner om praktiske erfaringer fra beredskap, håndtering av flom samt løpende informasjonsutfordringer når flommen pågår.

Hvem er det for?  

VTA`er og deres ledere, rådgivende ingeniører, kommuner og personell med vassdragstekniske oppgaver innen drift og vedlikehold samt personell med beredskapsoppgaver og informasjonspersonell.

Praktiske opplysninger

Priser, informasjon og avbestillingsregler

Priser

Vi har Vassdragsteknisk forum vintermøte 1. februar 2024 som du også kan melde deg på i samme påmeldingsskjema. 
Klikk her for mer informasjon om VTF Vintermøte 1. februar 2024

 • Kun VTF Temadag - Flom og flomhåndtering - 31. januar 2024:
  Medlem av Fornybar Norge: kr. 6.200,- eks mva
  Andre: kr 7.500,- eks mva
 • Kun Vassdragsteknisk forum vintermøte 1. februar 2024:
  Medlem av Fornybar Norge: kr 6.550,- eks mva,
  Andre: kr 7.850,- eks mva
  Deltakeravgiften inkluderer medlemskap i VTF. Klikk her for mer informasjon om VTF.
 • Både VTF Temadag Flom og flomhåndtering 31. jan og VTF vintermøte 1. feb. 2024:
  Medlem av Fornybar Norge: kr 9.850,- eks mva
  Andre: kr 12.450,- eks mva

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. 

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 30 dager før start gis full refusjon. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltageravgift. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette begivenheter.
Ved kjøp av early bird gis ingen refusjon, men du står fritt til å overføre din deltakelse til en kollega.

Praktiske opplysninger

Profilbilde Mimi Hermansen.

Relaterte arrangement

 1. EUs nye fornybardirektiv er nå vedtatt.

  EU har vedtatt en dobling av fornybarandelen innen 2030, og har samtidig innført strengere saksbehandlingsfrister og nye fornybare akselrasjonsområder for å sette fart på utbyggingen. Henger Norge med på denne trenden og hva slags konsekvenser kan det får for det norske kraftsystemet?

 2. , KRMs kurssenter, Geilo

  Hydrauliske styringer i vannkraftverk I

  Et spesialtilpasset kurs innen hydraulikk med hovedvekt på hydrauliske styringer i vannveien. Kurset er en kombinasjon av klasseromsundervisning og praktisk workshop i vannkraftlaboratoriet, med oppgaver på reelle, fungerende modeller.