Damsikkerhet I uke 42 2023

Kurset gjennomgår regelverket for damsikkerhet, herunder internkontroll og beredskapsplaner for vassdragsanlegg, samt hydrologi, flommer og flomløp, betong-, mur- og fyllingsdammer.

Hva får du kunnskap om?

I tillegg til regelverket for damsikkerhet behandles også temaene luker, ventiler, porter, grinder og rør, samt faremomenter og sikringstiltak ved anlegg i vassdrag. En praktisk befaring gjennomføres på kursets nest siste dag.

Kurset er hjemlet i damsikkerhetsforskriften og avsluttes med en obligatorisk prøve som må bestås for å få kurset godkjent.

Hvem er det for? 

Vassdragsteknisk ansvarlige (VTA) og annet tilsynspersonell. Anbefales også for ledere og andre som har nytte av å forstå vesentlige sikkerhetsutfordringer ved drift av vannkraftanlegg.

 

Program

Program dag 1 mandag
Britannia Hotel i Trondheim
 • 09.30 - 09.50
  Åpning ved kursleder
 • 09.50 - 11.00
  Regelverk
 • 11.00 - 11.15
  Pause
 • 11.15 - 11.45
  Drift av vassdragsanlegg
 • 11.45 - 12.45
  Lunsj
 • 12.45 - 13.30
  Gruppeoppgaver
 • 13.30 - 14.00
  Gjennomgang av gruppeoppgaver
 • 14.00 - 14.15
  Pause
 • 14.15 - 15.00
  Erfaringer fra storflommer
  • Erik Holmqvist
   NVE
 • 15.00 - 15.15
  Pause
 • 15.15 - 16.05
  Hydrologi – flom og flomavledning
  • Erik Holmqvist
   NVE
 • 16.05 - 16.20
  Pause
 • 16.20 - 17.00
  Video "Hvor sikre er våre dammer?"
  • Erik Holmqvist
   NVE
 • 17.00 - 17.45
  Gruppeoppgaver
  • Erik Holmqvist
   NVE
 • 17.45 - 18.30
  Gjennomgang gruppeoppgaver
  • Erik Holmqvist
   NVE
 • 18.30 - 18.30
  Slutt for dagen
 • 19.00 - 21.00
  Middag på hotellet (for påmeldte)
Program dag 2 tirsdag
Britannia Hotel i Trondheim
 • 08.30 - 09.30
  Litt om betongteknologi
  • Hugo Fredly
   Norconsult AS
 • 09.30 - 09.40
  Pause
 • 09.40 - 10.45
  Betongdammer

  Del 1, generelt, historikk, damtyper

  • Hugo Fredly
   Norconsult AS
 • 10.45 - 10.55
  Pause
 • 10.55 - 12.00
  Betongdammer

  Del 2, laster, lastvirkninger, stabilitetskrav

  • Hugo Fredly
   Norconsult AS
 • 12.00 - 13.00
  Lunsj
 • 13.00 - 13.30
  Gruppeoppgaver
  • Hugo Fredly
   Norconsult AS
 • 13.30 - 14.10
  Gjennomgang av gruppeoppgaver
  • Hugo Fredly
   Norconsult AS
 • 14.10 - 14.20
  Pause
 • 14.20 - 15.10
  Betongdammer

  Inspeksjoner, skader, skadeårsaker, skadeutbedringer

  • Hugo Fredly
   Norconsult AS
 • 15.10 - 15.20
  Pause
 • 15.20 - 15.50
  Mur- og tredammer

  Generelt, historikk, damtyper, skader, skadeårsaker

  • Hugo Fredly
   Norconsult AS
 • 15.50 - 16.00
  Pause
 • 16.00 - 16.30
  Gruppeoppgaver
  • Hugo Fredly
   Norconsult AS
 • 16.30 - 17.15
  Gjennomgang av gruppeoppgaver
  • Hugo Fredly
   Norconsult AS
 • 17.15 - 17.15
  Slutt for dagen
 • 19.00 - 21.00
  Middag på hotellet (for påmeldte)
Program dag 3 onsdag
Britannia Hotel i Trondheim
 • 08.30 - 09.20
  Fyllingsdammer

  Konstruksjon og virkemåte

  • Kursleder Jan Henry Eikevik
 • 09.20 - 09.30
  Pause
 • 09.30 - 10.00
  Fyllingsdammer

  Gamle dammer-nye forskrifter

  • Kursleder Jan Henry Eikevik
 • 10.00 - 10.20
  Pause
 • 10.20 - 11.10
  Fyllingsdammer

  Skader – nye beregninger 

  • Kursleder Jan Henry Eikevik
 • 11.10 - 11.50
  Gruppeoppgaver
  • Kursleder Jan Henry Eikevik
 • 11.50 - 12.50
  Lunsj
 • 12.50 - 13.20
  Gjennomgang av gruppeoppgaver
  • Kursleder Jan Henry Eikevik
 • 13.20 - 14.10
  Tilsyn av dammer:

  Metodikk og praktisk gjennomføring

  • Kursleder Jan Henry Eikevik
 • 14.10 - 14.30
  Pause
 • 14.30 - 15.20
  Internkontroll og sikkerhet for allmennheten ved anlegg i vassdrag
  • Magne Wraa
   Magne Wraa Konsult
 • 15.20 - 15.30
  Pause
 • 15.30 - 16.20
  Internkontroll og sikkerhet for allmennheten ved anlegg i vassdrag forts.
  • Magne Wraa
   Magne Wraa Konsult
 • 16.20 - 17.00
  Gruppeoppgaver
  • Magne Wraa
   Magne Wraa Konsult
 • 17.00 - 17.40
  Gjennomgang av gruppeoppgaver og forberedelse til befaring
  • Magne Wraa
   Magne Wraa Konsult
 • 17.40 - 17.40
  Slutt for dagen
 • 19.00 - 21.00
  Middag på hotellet (for påmeldte)
Program dag 4 torsdag
Britannia Hotel i Trondheim
 • 08.30 - 09.20
  Stenge- / tappeorganer
  • Ragnar Hartmann
 • 09.20 - 09.30
  Pause
 • 09.30 - 10.20
  Stenge- / tappeorganer forts.
  • Ragnar Hartmann
 • 10.20 - 10.40
  Pause
 • 10.40 - 12.00
  Stenge- / tappeorganer forts.
  • Ragnar Hartmann
 • 12.00 - 13.00
  Lunsj
 • 13.00 - 13.30
  Bussavgang til befaring
 • 13.30 - 17.00
  Befaring av dammer
 • 17.00 - 17.30
  Bussavgang tilbake til Britannia Hotel
 • 17.30 - 18.30
  Gjennomgang tilsynsoppgave og befaring

  Kursleder Jan Henry Eikevik

 • 18.30 - 18.30
  Slutt for dagen
 • 19.30 - 22.00
  Middag (for påmeldte)
Program dag 5 fredag
Britannia Hotel i Trondheim
 • 08.30 - 09.30
  Kraftverksrør
  • Ragnar Hartmann
 • 09.30 - 09.40
  Pause
 • 09.40 - 11.00
  Kraftverksrør fortsetter / Vibrasjoner i rør, et eksempel
  • Ragnar Hartmann
 • 11.00 - 11.15
  Avslutning, oppsummering av kurset
  • Jan Henry Eikevik
 • 11.15 - 11.30
  Pause
 • 11.30 - 12.30
  Lunsj
 • 12.30 - 14.30
  Eksamen
 • 14.30 - 14.30
  Slutt

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. 

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 30 dager før start gis full refusjon. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltageravgift. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette begivenheter.
Ved kjøp av early bird gis ingen refusjon, men du står fritt til å overføre din deltakelse til en kollega.

Praktiske opplysninger

Profilbilde Mimi Hermansen.

Faglig ansvarlig

Anne Marit Håstein Ruud. Foto

Relaterte arrangement