Vårt arbeid med Åpenhetsloven

Fornybar Norge og Fornybarakdemiet respekterer grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i vår egen virksomhet og i leverandørkjeden vår.

Om Åpenhetsloven

Åpenhetsloven tredde i kraft 1. juli 2022. Gjennom strengere krav til åpenhet og ansvarlighet, skal loven bidra til å forebygge menneskerettighetsbrudd og uanstendige arbeidsforhold hos forretningsforbindelser og leverandørkjeder. Fornybar Norge med datterselskap er omfattet av loven.

Fornybar Norge må utføre aktsomhetsvurderinger, redegjøre regelmessig for disse vurderingene og gi informasjon til enhver som retter en skriftlig forespørsel om det.

Fornybar Norge sitt arbeid med Åpenhetsloven

Det er viktig for oss i Fornybar Norge å være sikre på at virksomheten vår, inkludert leverandører av produkter og tjenester og øvrige forretningsforbindelser driver sin virksomhet uten at dette går på bekostning av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi forplikter oss til å arbeide aktivt for å sikre dette gjennom våre retningslinjer og praksis. Vi vil arbeide for å forebygge brudd på disse rettighetene og håndtere dem når de oppstår i henhold til OECD sin veileder for flernasjonale selskaper.

Arbeidet med implementering av lovkravene i Åpenhetsloven er påstartet.  Redegjørelsen for aktsomhetsvurderingen offentliggjøres senest 30. juni 2023 på våre hjemmesider.

Kontakt

For mer informasjon om hvordan Fornybar Norge jobber for å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold så kan du sende en e-post til: aapenhetsloven@fornybarnorge.no

Alternativt så sender du et brev til:

Fornybar Norge
Postboks 7184 Majorstuen
0307 Oslo