Profilbilde av

Kristin Rasdal

Næringspolitisk seniorrådgiver

Strategi og marked

Næringspolitisk ansvar for engrosmarkedsdesign (day-ahead-markedet, intradagmarkedet og balansemarkedene).

Tidligere stillinger og verv

Kristin har åtte års erfaring fra energi- og vannressursavdelingen i Olje- og energidepartementet, både fra kraftmarkedsseksjonen og som fagdirektør for nettutvikling. Kristin har også erfaring fra energiavdelingen i Norges forskningsråd.

Utdannelse

Mastergrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo. Før dette tok hun en bachelorgrad i internasjonale studier ved samme universitet