Internasjonalt/Brusselkontor

Internasjonalt/Brusselkontor
3 ansatte funnet med valgt filtrering.
Profibilde Knut Kroepelien

Jobber med: Leder av den internasjonale virksomheten til Fornybar Norge.

Les mer

Profilbilde Niklas Kalvø Tessem.

Niklas Kalvø Tessem

Leder Fornybar Norges Brusselkontor

Jobber med: Drifter Brusselkontoret. Følger den politiske utviklingen i EU-systemet tett og koordinerer Fornybar Norges posisjoner opp mot europeiske beslutningstakere, Eurelectric og Nordenergi.

Les mer

August Jambak

Praktikant