Åslaug Haga intervjues av NRK i Lutelandet vindpark

Vi er Fornybar Norge

– Fornybar Norge skal bidra til at Norge hurtigst mulig blir et nullutslippssamfunn. Vi jobber for vekst og verdiskaping basert på fornybar energi, elektrifisering og annen utslippsfri energibruk, sier administrerende direktør Åslaug Haga.

Aktuelt fra Fornybar Norge

  1. Foreslår havvindmål på 8,5 GW til 2030

    Fornybar Norge i samarbeid med Norsk Industri foreslår i dag at Norge setter et mål om 8,5 GW havvind i 2030. Dette kan gi oss 39 TWh i årsproduksjon, noe som tilsvarer forbruket til nesten 2,5 millioner husstander, eller dekker det forventede fremtidige kraftbehovet. Målet er ambisiøst, men realistisk og nødvendig.

  2. Årets kraftkvinne om mangfold, ledelse og mer nett i tide

    I februar ble hun tildelt prisen "Årets kraftkvinne" fra olje- og energiministeren, og i mars ble det klart at hun tar over som ny leder av Norges største nettselskap, Elvia. Det gjør henne til en av relativt få kvinnelige ledere i bransjen. Lytt med for å høre Anne Sagstuen Nysæther fortelle om hvordan vi skal få flere kvinner inn i fornybarnæringen, hva slags leder hun er og hvordan hun vil løse fremtidens utfordringer for kraftnettet.

Kalender - se hva som skjer

  1. Fornybar Norges Årskonferanse

    Vi samler næringen på Fornybar Norges Årskonferanse (tidligere Vinterkonferansen) i Bergen 22. - 24. mars for å peke ut veien videre. Tittelen på årets konferanse er "Mind The Gap" og adresserer det store behovet vi har for mer fornybar energi dersom vi skal lykkes med å omstille til et lavutslipssamfunn.